O nás

Krajské vojenské velitelství Zlín (dále jen KVV Zlín) je zřízeno zákonem č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad (služební úřad dle zákona
č. 234/2014 Sb.), který vykonává státní správu podle tohoto zákona a dalších zvláštních právních předpisů a současně plní úkoly obrany státu.

 

Pěší rota AZ u KVV Zlín

 

Vznik jednotky aktivní zálohy KVV Zlín se datuje již do roku 2004, kdy první zájemci byli zařazeni
do strážní roty, která byla poté začleněna do strážní praporu, pod názvem pěší rota AZ KVV Zlín.

Příslušníci pěší roty AZ u KVV Zlín jsou povoláváni k výkonu vojenského cvičení nebo do služby v operačním nasazení, k zabezpečení záchranných prací nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí anebo značné majetkové hodnoty.

 

K 1. lednu 2018 je pěší rota AZ u KVV Zlín naplněna na 58 %. Volná místa jsou zejména
na pozicích střelec a některá místa specialistů (řidič, ženista, kuchař, spojař, zdravotník).

Nahoru