POKOS

 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

je řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 52 tohoto zákona hovoří o tom, že „příprava občanů k obraně státu je dobrovolná
a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.“

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů
k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby
v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Krajské vojenské velitelství je koordinátorem aktivit POKOS na teritoriu Zlínského kraje.
V oblasti vzdělávání spolupracuje KVV s orgány státní správy a samosprávy a vyškolenými lektory provádí přípravu učitelů základních a středních škol v oblasti POKOS. K tomu organizuje školení, které je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 999/2014.

Termíny školení pro učitele ZŠ a SŠ v roce 2018

16. 10. 2018, 08:00 hod - budova KVV Zlín, Štefánikova 167

17. 10. 2018, 09:00 hod - hasičská zbrojnice - Rožnov pod Radhoštěm, J.Wolkera 1144

Zájemci o školení učitelů ZŠ a SŠ se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu  kvv.zlin@army.cz.            Účastníci školení obdrží příručku POKOS pro učitele, propagační materiály a osvědčení o absolvování školení.

Uzávěrka přihlášek je do 12. 10. 2018. Místo konání: KVV Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Kontaktní osoba

prap. Bc. Petra Čechová
tel.č. 973 458 816

 

Tiskový mluvčí

prap. Martin Hejsek - 606 640 023http://www.pokos.army.cz

Přiložené soubory: 

Nahoru